Το Net Metering ή Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ενεργειακό Συμψηφισμό από Φωτοβολταϊκά Συστήματα ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1980.

Εφαρμόζεται πια με επιτυχία σε πολλές χώρες όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Βραζιλία κ.α. και από την 1η Ιανουαρίου 2015 αποτελεί πλέον πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Στις 30 Δεκεμβρίου 2014 υπεγράφη από τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, η Υπουργική Απόφαση που  αφορά στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Έτσι οι καταναλωτές, ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, θα μπορούν, με μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, με την ενέργεια που θα καταναλώνουν σε ετήσια βάση.  

Δηλαδή, ο καταναλωτής πιστώνεται την περισσευούμενη ενέργεια που παράγει, χρησιμοποιώντας ως "μπαταρία" το δίκτυο της ΔΕΗ και χρεώνεται την ενέργεια που κατανάλωσε, αφού αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια που είχε από το Φ/Β του σύστημα.

Ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας έχει ενδιαφέρον για χώρες όπως η Ελλάδα, που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί, ενώ το κόστος της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας έχει μειωθεί. Η αύξηση της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πλέον εχθρός, αλλά σύμμαχος. Όσο αυξάνεται η τιμή της kWh, τόσο πιο γρήγορα έρχεται το έτος της απόσβεσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε ένα ενεργειακό σύστημα.

Η εφαρμογή του Net Metering δίνει και τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αυξήσει την κατανάλωσή του προκειμένου να καλύψει και άλλες του ανάγκες, όπως τη θέρμανση και την ψύξη. Γι' αυτό και το Net Metering συνδυάζεται και με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή κλιματιστικά για τη θέρμανση ή/και την ψύξη, ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος ενέργειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερη και η εξοικονόμηση

Στις 8 Μαίου 2015 ανοίγει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για Net Metering στον ΔΕΔΔΗΕ για καταναλωτές χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Όλοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης, κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση με ετήσια κατανάλωση πάνω από 3.500 kWh ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από τη μελέτη και την υποβολή φακέλου αίτησης έως την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές σας καταναλώσεις – ανάγκες και φροντίζοντας να έχετε το μέγιστο κέρδος με το μικρότερο χρόνο απόσβεσης.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι: τα στοιχεία του αυτοπαραγωγού, τα στοιχεία κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα (τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτήριο) και υπεύθυνες δηλώσεις. Τα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου, όπως τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, τα ηλεκτρολογικά σχέδια και οι υπεύθυνες δηλώσεις των μηχανικών, τα αναλαμβάνει εξολοκλήρου η εταιρεία μας ΔΩΡΕΑΝ.

Εκμεταλλευτείτε τις σημερινές χαμηλές τιμές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας κρατώντας τους 3 τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ για να σας δώσουμε την πιο συμφέρουσα πρόταση.

Εάν θέλετε να διαβάσετε την υπουργική απόφαση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9HB%2FezdtZvE%3D&tabid=785&language=el-GR

Εάν θέλετε να δείτε το έντυπο της αίτησης, που θα υποβάλλεται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.deddie.gr/Documents2/net%20metering/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A6%CE%92%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C_.pdf