Το εργοστάσιο της SILCA παρουσίασε ένα καινούριο καινοτόμο υλικό που έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα προιόντων του. 

Η νέα πλάκα επένδυσης τζακιών SILCA HEAT 600C δεν είναι μονωτικό υλικό όπως πλάκα SILCA 250 ΚΜ, αλλά αποτελεί υλικό επένδυσης τζακιών με μερική αποθήκευση και ακτινοβολία της θερμότητας από τον αεροθάλαμο της εστίας προς το χώρο

Έτσι σε συνδυασμό με τη μονωτική πλάκα SILCA 250 ΚΜ μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε κατασκευή μόνωσης και επένδυσης τζακιού, χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης γυψοσανίδας και με τον πλέον υγιή και ασφαλή τρόπο!

Οι πλάκες SILCA HEAT 600C  και SILCA 250 ΚΜ διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα, αναγνωρίζονται ως ασφαλείς για την υγεία και έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ασφαλή δομικά προϊόντα.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε τον τρόπο τοποθέτησης και κατασκευής.

Για αναλυτικά τεχνικά στοιχεία μπορείτε να κατεβάσετε τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας.

Για τις πλάκες SILCA HEAT 600C 

http://www.silca-online.de/pdf/GB_Prsp_Heat%20600C.pdf

Για τις πλάκες SILCA 250 ΚΜ 

http://www.silca-online.de/pdf/GB_Prsp_Heat%20600C.pdf

ή απευθυνθείτε στο κατάστημά μας.